Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2011

October 20 2010

August 28 2010

Play fullscreen
 
 
 
jaki pan, taki kram.
 
 

August 15 2010

6282 beb8 500
 
 
 
i've been thinking about it.
 
 
 
Reposted byeutersalat eutersalat

August 08 2010

Play fullscreen
 
 
 
 
dashhh he look like a bitshhh?
 
 
 
Reposted byen en

July 29 2010

Reposted fromDeva Deva viaen en

July 03 2010

- Co jutro robisz?
- Nie wstaję rano.
Reposted bybrystolnigdyoluuutelewizjaklamieamonglajlalittlemermaidpannaluzielonobursztynowecrystalhopelajlaAmebawrajtawakenmartuszkalugolaskociayhhSundaySmilesisleakrzanowaresponsesummeroflovebegentlepreposterousollmajkeymilczeniebolibardziejmojachorawyobrazniahopemonjurkapaolciahotlovedramasavormagennojubileehimynameismagdafuckyoulittleendlessmemoriesczeresnieangeliqueepatramartexxxnamesarestupidholidayemerijaamaicanorwegian-woodnatioszkaindeedkamykowatastfuterazalbonigdydariankaxdnielubiemlekaczekoladowamambamieszamzupewioslemWoitaz88marbra12olajabolakasiarzynatrstnxgrzybhappykokeshimishastacukierkowaawyliczankakrecianikotynayeahangeliqueebzdzilAmebagoodkarmapalenieszkodzizdrowiuKaMilkafruittreeidealnalimonka

June 06 2010

0844 7fa3 500
Reposted fromwelttraum welttraum vialuna luna
Pamiętaj
Reposted fromSpecies5618 Species5618 vialuna luna
Reposted fromkjn kjn vialuna luna
0162 8817 500
 
 
 
'Bądźcie ostrożni z Superglue'
 
 
 
 
Reposted bylunablysk

May 31 2010

Play fullscreen
 
 
 
pure Garfield.
 
 
 

May 30 2010

Somnabulizm multimedialny (także: przedsesyjny).

Zjawisko występujące w przypadku uczenia się z materiałów dostępnych w formie komputerowej (notatek, skanów, prezentacji multimedialnych, itp.). Osoba chora przez stosunkowo niedługi okres intensywnie zapoznaje się z materiałem obowiązującym ją na kolokwium zaliczeniowym czy egzaminie, po stosunkowo niekrótkim czasie zauważając, że w rzeczywistości oddaje się przeglądaniu stron internetowych (najczęściej: serwis YouTube, Allegro, różne portale społecznościowe, itd.). Następuje wtedy zwykle fala irytacji i wyrzutów sumienia (patrz: samobiczowanie się) spowodowanych poczuciem marnotrawstwa cennego czasu. W zależności od stadium choroby, moment "ocknięcia się" świadomości multimedialnego somnabulika może przychodzić zarówno po kilku sekundach, jak i kilku godzinach. Przypadłość ta wiąże się z niedojrzałością centralnego układu nerwowego, upośledzoną zdolnością skupienia oraz głębokim antyzdyscyplinowaniem, przez co wyjątkowo trudna jest świadoma kontrola zachowania. Zaleca się wydrukowanie wszelkich materiałów potrzebnych do nauki i tymczasowe odseparowanie od komputera - zwłaszcza gdy sprzęt ma dostęp do Internetu (przy czym w beznadziejnych przypadkach programy systemowe typu FreeCell czy Saper bywają równie groźne). Występowanie choroby - nieznane [?].


Reposted fromen en

May 20 2010

5309 8cbb

May 18 2010

Play fullscreen
 
 
 
uwielbiam.
 
 
 

May 17 2010

Play fullscreen
 
 
 

Przesłuchaj dwukrotnie. Raz z otwartymi, raz z zamkniętymi oczami.
 
 
 

 
Moje dziecko w wieku czterech lat będzie czytać całe książki. Bóg mi świadkiem! A zwłaszcza Glenn Doman!

Reposted fromen en

May 07 2010

 
 
 
Reposted from En's headphones.
 
 
 

May 03 2010

Play fullscreen
 
 
 
 
Definicja dystansu do siebie. Komik z porażeniem mózgowym.
 
 
 

April 27 2010

8438 4569
 
 
past.
 
 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl